Stig Milan Thamsborg

Bestyrelsesmedlem (sekretær)
Stiftende medlem

Er professor i veterinær parasitologi på Københavns Universitet og har mere end 30 års erfaring indenfor veterinærmedicin. Efter nogle år i blandet praksis har han fokuseret indsatsen omkring undervisning og forskning. Stig har været involveret i en lang række forskningsprojekter vedrørende eksperimentel og klinisk parasitologi hos produktionsdyr og kældedyr med fokus på epidemiologi, populationsdynamik, diagnostik og kontrol. Han har tillige solid kendskab til zoonotiske parasitter (dvs. parasitter, der kan smitte mellem dyr og mennesker), og har mangeårig erfaring med økologiske produktionssystemer og non-kemisk behandling af parasitære infektioner.

Stig bor i Gentofte med kone og en brun labrador.

x