ESCCAP står for European Scientific Counsel Companion Animal Parasites eller oversat til dansk: "Det europæiske råd vedrørende parasitter hos kæledyr"

DSSP/ESCCAP-DK er et fagligt selskab under Den Danske Dyrlægeforening og søsterorganisation til ESCCAP-Europe. 

Selskabets formål i følge vedtægterne er:

a) at være forum for dyrlæger med særlig interesse i veterinær parasitologi hos mindre husdyr,

b) at fremme kendskabet til veterinær parasitologi hos mindre husdyr blandt kolleger, herunder formidle og på anden måde promovere vejledninger og information fra European Scientific Council Companion Animal Parasites (ESCCAP-Europe), som er en fælles europæisk velgørende organisation, hvis hovedformål er at fremme viden og kontrol af parasitter hos mindre husdyr.

c) at formidle samarbejde med organisationer, herunder ESCCAP-Europe, i ind- og udland vedrørende veterinærparasitologiske spørgsmål,

d) at medvirke til efteruddannelse indenfor veterinær parasitologi hos mindre husdyr bl.a. ved at arrangere kurser o.l. i samarbejde med DDD-KURSUS. Foreningen er DDD-KURSUS behjælpelig med det praktiske arrangement af kurser indenfor selskabets faglige område.

e) at fungere som faglig høringsgruppe for hovedbestyrelsen.

ESCCAP-Europe er en non-profit organisation foreløbig med følgende medlemslande: Benelux-landene, Frankrig, Irland, Italien, Portugal, Polen, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Tyskland, Ungarn, Østrig og Danmark.

De nationale repræsentanter i ESCCAP er internationalt anerkendte, universitetsansatte parasitologer.  

Aktiviteterne omfatter bl.a. udgivelse af foldere og guidelines (indtil videre: ektoparasitter, helminter, protozoer, vektorbårne sygdomme og mykoser) samt en lang række andre tiltag, der varierer fra land til land og f.eks. kan inkludere afholdelse af workshops, drift af websites, spørgeskemaundersøgelser, pressekonferencer og udarbejdelse af artikler til diverse fagblade.

Udarbejdelsen af guidelines, som er hovedaktiviteten for ESCCAP-Europe, sponsoreres af medicinalindustrien, interesseorganisationer m.fl. via en uafhængig fond. Sponsorene har ikke direkte indflydelse på guidelines, men har som alle andre mulighed for at gøre faglige indsigelser i forbindelse med revision m.v., således at der sikres højst mulig troværdighed og uafhængighed af den information, der udbredes af ESCCAP.  Nationale aktiviteter finansieres via nationale organisationer, hvis økonomiske grundlag er bidrag fra nationale sponsorer, som oftest nationale afdelinger af de store medicinalfirmaer, samt i begrænset omfang medlemskontingent.

x